Arkiver for Handel og Kontor

Strengere regler for åpningstid

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on februar 13, 2012 by venstrevrien

Lederen av Skedsmo Ap, Tore Olsen Pran, tar til orde for at det må bli fritt fram for alle slags butikker å holde åpent på søndager. «Folk må få handle når de vil» sier han. Dette er en svært usosial politikk, som jeg er helt uenig i.

Det er for øyeblikket et sterkt press for «24-timerssamfunnet», hvor for eksempel butikker hele tida presser grensene i forhold til åpningstid. Dette er en negativ utvikling som må snus. Arbeid på ettermiddag og kveld, i helger og på felles fridager er et nødvendig onde, som det må være et mål at vi skal ha minst mulig av. Behovet for tjenester som for eksempel ambulanse, brannvesen og sjukehus er annerledes enn behovet for supermarked.

Det er nedslående at politiet selv sier til RB at de ikke vil gripe inn på eget initiativ når Keser-brødrene bak keiserbutikkene på Jessheim og Lillestrøm blir sitert i media på at de er fullt klar over at de bryter loven når de holder søndagsåpent med butikker som har en butikkflate på langt over 100 kvm.

Jeg registrerer at lederen av Skedsmo Ap ikke tar hensyn til at den politikken han foreslår vil gjøre det vanskeligere for dem som arbeider i butikk og ha fritid sammen med andre. En slik utvikling er ikke ønskelig.

Til og med på eiersida i varehandelen er det flere som ønsker strengere reguleringer. Det er så klart blant annet konkurransen butikkene imellom som gjør at det er et konstant press på lenger åpningstid, også på kveldstid.

Tom Borthen er administrerende direktør i Maxbo, som har fått en bot av politiet for å holde ulovlig søndagsåpent. Han sier til Handel og Kontors faglad ‘HK-Nytt’, nr. 1/2012 at han ønsker å forandre loven, slik at ingen butikker kan holde åpent på søndager. «Det er ikke noe poeng i å holde åpent sju dager i uka .Det er dyrere for oss, vi sprer bare omsetningen på sju dager i stedet for seks dager. Folk handler ikke mer selv om butikkene er åpne flere dager. Og så vil vi holde stengt på søndager for at de ansatte skal slippe å jobbe da», sier Borthen til HK-Nytt.

Det er nødvendig med endringer i reglene for åpningstid. Men de endringene må gå i motsatt retning av det Tore Olsen Pran foreslår. Regelverket må bli strengere. Det verken kan eller skal være en menneskerett å gjøre storinnkjøpet for uka kl. 21.00.

Jeg vil ha en lovendring som gir butikkene i Norge en maksimal åpningstid fra kl. 08.00 til 20.00 (mandag-lørdag). I tillegg går vi inn for å endre loven slik at unntaket som gir plantebutikker mulighet til å være åpne på søndager fjernes.

Reklamer

Full støtte til streiken ved Bekken & Strøm

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , on november 27, 2010 by venstrevrien

Medlemmene i Fellesforbundet og Handel og Kontor ved Gjøvik-bedriften Bekken & Strøm er nå i streik for å få en tariffavtale. Jeg gir dem min fulle og helhjerta støtte.

En tariffavtale bedrer arbeidsmiljøet på en arbeidsplass, gir de ansatte større makt over egen arbeidshverdag og er et viktig verktøy i kampen for en mer rettferdig lønnsfordeling. De streikende ved Bekken & Strøm må støttes i den kampen som de nå har gått inn i.

Det er danna en Facebook-side, ‘Vi som støtter kravet om en tariffavtale ved Bekken og Strøm»: http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Vi-som-stotter-kravet-om-tariffavtale-ved-Bekken-og-Strom/142275345824085. Fra denne sida fikk jeg følgende melding (utdrag):

«Mitt navn er Størk Hansen og jeg er leder av LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal. Vi er en del av støtteapparatet som skal hjelpe til slik at den lovlige streiken på Bekken og Strøm blir vellykket for arbeiderne ved denne bedriften. (…)  For at denne streiken skal bli vellykket er det avgjørende at støttearbeidet over hele landet blir organisert og at hele bevegelsen er forberedt på en lang krig mot de kreftene som vil at arbeidsfolk skal stå med lua i hånda og be om almisser fra rikfolka. (…)  Streiken vil bli langvarig. De streikende får rimelig bra dekking av tapt lønn. Men det trengs mye penger for å holde dette i gang. Fagforeningene avd 670 Fellesforbundet og Handel og Kontor Oppland tar i mot alle bidrag med en stor takk. Kontonummer: 2095 48 98246.

Det vil bli lagt opp til jevnlige støtte demonstrasjoner for de streikendes krav. Den første markeringen blir: Torsdag den 02.12.10 kl 13.00 ved Bekken og Strøm. La oss gjøre dette til en gigantisk støtte demonstrasjon for de streikende. Ta med faner og flagg. Mobiliser arbeidskamerater, kjærring eller gubben og unger. Naboer, pensjonister. (…) Kjære venner vi har en stor oppgave foran oss. I sammen klarer vi dette bra. Vi tåler ikke flere tap på vår rett til å få tariffavtaler.» 

Lenker:

God stemning på streikevakt: http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article5396451.ece 

Sannheten om «mønsterbedriften» Bekken og Strøm. http://www.frifagbevegelse.no/meninger/article5394916.ece 

Streiker for tariffavtale: http://www.frifagbevegelse.no/arbeidslivet/norge/article5395533.ece 

Kamplysten er stor: http://www.oa.no/nyheter/gjovik_toten/article5396363.ece 

Fellesforbundet: http://www.fellesforbundet.no/ 

Handel og Kontor: http://www.handelogkontor.no/

Butikkene prøver seg igjen

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on april 3, 2010 by venstrevrien

Påska er som andre høytider. Svært mange butikker presser grensene for når man kan ha åpent. Fagforbundet Handel og Kontor slår fast at påskeaften er tariffesta fridag.

I Landsoverenskomsten med HSH står det følgende(§ 2, pkt. 2.10.4.): «Påskeaften er fridag. Når bedriftsmessige hensyn gjør det nødvendig at arbeidet holdes i gang, gis personalet fri i den utstrekning det er anledning til det». Et eksempel på et «bedriftsmessig hensyn» kan være leveranse av frysevarer som må inn på fryselager så fort som mulig, for å ikke bli ødelagte. Det er fastslått i en dom i Arbeidsretten at forventa salg og omsetning på påskeaften ikke kan anses som et «bedriftsmessig hensyn».

Butikkansatte skal også ha fritid og et sosialt liv. Butikkene prøver stadig å presse grensene for åpningstid i forhold til kveld, helg og høytid. Det er nødvendig med en kraftig innstramming på dette området.

Les mer på: http://www.handelogkontor.no/id/10695.2

Lenker:

Relatert, tidligere blogginnlegg (mai 2009): https://venstrevrien.wordpress.com/2009/05/26/varehandel-og-fritid 

Facebook-gruppa ‘Mot søndagsåpne butikker, bruk heller søndagen sammen med familie og venner’: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=228997882248&ref=ts

Varehandel og fritid

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , on mai 26, 2009 by venstrevrien

Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Ulf Erik Knudsen, Øyvind Korsberg og Karin S. Woldseth forsøkte tidligere i år å få Stortinget til å oppheve helligdagslovgivningens paragraf 5, som slår fast at butikker skal holde stengt på søndager og helligdager. Høyres representant i familie- og kulturkomiteen, Olemic Thommessen, har foreslått at butikker skal ha lov til å holde åpent som ellers på søndager, men vil fortsatt skjerme helligdagene.

Jeg regner med at ethvert medlem av Handel og Kontor i Norge, som er opptatt av egen fritid, ikke kommer til å stemme på verken Fremskrittspartiet eller Høyre ved årets stortingsvalg.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti gikk imot forslaget fra FrP-representantene, det ble ikke vedtatt.

Men dagens situasjon er heller ikke akseptabel. Da Maxbo-kjedene bestemte seg for å holde åpent søndag 15. juni 2008, anmeldte Rødt dem for brudd på loven om helligdager og helligdagsfred. Kjeden begrunna lovbrudd med at hagesenterkjeder som Plantasjen har åpent på søndager. Rødt anmeldte derfor også Plantasjen for lovbrudd.

Problemet er at loven gir tillatelse til søndagsåpent for «utsalgssteder som i det vesentlige selger blomster, planter og hageartikler». Denne unntaksbestemmelsen må fjernes! Rødt ønsker å stramme inn lovgivninga som regulerer åpningstider.

Folk flest er ikke tjent med et samfunn der alle bedrifter er i full drift 24 timer i døgnet, sju dager i uka. Ettermiddagsjobbing, nattjobbing og helgejobbing er alle nødvendige onder, men vi må arbeide for at det er minst mulig av den slags jobbing i arbeidslivet.

Oppsummering av LOs 32. ordinære kongressen

Posted in Uncategorized with tags , , , , , , , , , , , , , , , , , on mai 16, 2009 by venstrevrien

Og da var LO-kongressen over… Som medlem av det sentrale ungdomsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund var jeg til stede på deler av kongressen som «besøkende». Jeg hadde med andre ord observatørstatus. Tove Smaadahl fra Krisesentersekretariatet mottok LOs likestillingspris. Det var en riktig tildeling. En annen som fikk en velfortjent pris på kongressen var Åge Aleksandersen. Han mottok LOs hederspris. Åge Aleksandersen sier forsåvidt til Frifagbevegelse.no at han kommer til å gi pengene som følger med LOs hederspris til kulturprosjekt til Nicaragua.

Politisk utgjorde årets LO-kongress en liten forflytning til venstre. Det ble dessverre ikke et konkret krav om veto mot postdirektivet.  LO «mener det kan være aktuelt å bruke reservasjonsretten mot postdirektivet» og krever at regjeringen må gjennomføre en konsekvensutredning. Derimot stemte et flertall av kongressens delegater for en uttalelse som beklaget «at regjeringen har valgt å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge». LO-kongressen krever dessuten en offentlig utredning av EØS-avtalen, et krav som blant annet Nei til EU har reist tidligere. Det aller viktigste vedtaket på LO-kongressen var vedtaket om at LO vil at de uføre skal vernes mot kutt i pensjonen. Rødt-politiker Mona Bjørn, som var delegat på kongressen for Handel og Kontor Sør-Trøndelag, rykket ut mot redaksjonskomiteens innstilling, og fremma sitt eget fagforbunds landsmøtevedtak om uførepensjon. Bjørns forslag fikk 167 av kongressens 306 stemmer. LO går derfor imot sentrale kuttforslag i uførepensjonen, som levealdersjustering, fjerning av barnetillegget og omlegging av skattesatsene. Dette vedtaket er en svært viktig seier.

Sjøl stod jeg utafor Folkets Hus i Oslo, torsdag 14. mai, sammen med andre aktivister fra Forsvar Offentlig Pensjon, og delte ut løpesedler mot de foreslåtte kuttene i de offentlige tjenestepensjonene. Det var aktivister fra Forsvar Offentlig Pensjon utafor Folkets Hus hver eneste morgen, gjennom hele LO-kongressen.

Vi har altså vunnet en viktig seier i forhold til uførepensjonen. Nå blir det spennende å se hva som skjer i forhandlingene i offentlig sektor. ..